Giỏ hàng

HACO Customers

Vietnam Tourism & Training - Translation Consultancy JSC with a professional service manner. We have confidently implemented thousands of successful projects. Following are some typical projects that have been completed so far:

Công ty CP Dịch thuật – Đào tạo & Du lịch Việt Nam với cung cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi đã tự tin thực hiện hàng ngàn dự án thành công. Sau đây là một số dự án tiêu biểu đã hoàn thành đến thời điểm hiện tại:

Logo

Customer’s name

Tên Công Ty

Project’s name

Tên Dự Án

No. of pages

Số Trang

National Academy of Public Administration

Học viện Hành chính Quốc gia

National Academy of Public Administration

Dự án Hỗ trợ “Quy chế quản lý đổi mới hành chính”

1.100

Hoang Ha Construction and Works Co., Ltd – Hoang Ha Group

Công ty TNHH Xây dựng và công trình Hoàng Hà – Hoàng Hà Group

"Dich Vong new urban area project"

“Dự án khu đô thị mới Dịch Vọng”

900

Vietnam Petroleum Construction Joint Stock Corporation

Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam

Investment project to change technology to increase capacity of Petroleum Cement Plant 12-9

Dự án đầu tư thay đổi công nghệ nâng công suất Nhà máy xi măng Dầu khí 12-9

1.000

China Technical Import-Export Corporation

Tổng công ty XNK Kỹ thuật Trung Quốc

Project on upgrading and expanding Ha Bac Nitrogenous Fertilizer Plant

Dự án nâng cấp và mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc

5.000

Vietnam Exhibition Center, MT Co. Ltd.

Cty TNHH MT Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam

Vietnamese - English Translation, Translation of construction design projects, Autocar

Dịch Việt – Anh, Dịch dự án thiết kế thi công, Autocar

1.100

University of Labor - Invalids and Social Affairs

Trường Đại học Lao động – Thương binh xã hội

English - Vietnamese translation specialized in society. Book titles: "Hand book of HIV & Social Work" and "Living with HIV"

Dịch thuật Anh – Việt chuyên ngành xã hội. Tiêu đề sách: “Hand book of HIV & Sosical Work” and “Living with HIV”

1.500

British-Vietnamese International School, BVIS

Trường Quốc tế Đa cấp Anh – Việt, BVIS

Vietnamese - English translation, Schoolbook of Geography and History grades 6, 7, 8

Dịch thuật Việt – Anh, sách giáo khoa Địa lý và Lịch sử lớp 6, 7, 8

1.000

NOKIA Vietnam Co., Ltd.

Công ty TNHH NOKIA Việt Nam

Project of Mobile phone manufacturing factory in VSIP Industrial Park, Bac Ninh.

Dự án nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Khu công nghiệp VSIP, Bắc Ninh.

3.000

VICEN Group (Indochina Construction and Investment JSC, Pacific Technology JSC, Vietnam Construction and Environment JSC)

Tập đoàn VICEN (Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Đông Dương, Công ty CP Kỹ thuật Thái Bình Dương, Công ty CP Xây dựng và Môi trường Việt Nam)

Project translation in Vietnamese - English, Bidding Documents, Projects specialized in engineering road and bridge

Dịch thuật Việt – Anh – Dự án, Hồ sơ thầu, Dự án chuyên ngành kỹ thuật cầu đường

4.700

Phuong Thanh Transport Investment and Construction JSC

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành

Mekong Delta Transport Infrastructure Project

Dự án cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Mê Kông

900

Component project for strengthening administrative management capacity of fisheries sector (TOFA)

Dự án hợp phần tăng cường năng lực quản lý hành chính ngành thủy sản (TOFA)

Project of the Personnel Department to update the gender action plan of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), in which the gender action plan of the fisheries sector is supplemented.

Dự án vụ tổ chức cán bộ cập nhật kế hoạch hành động về giới của Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn trong đó có bổ sung kế hoạch hành động về giới của ngành Thủy sản

1.000

Minh Khai Construction Machinery Corporation - COMA

Công ty xây dựng và cơ khí Minh Khai – COMA

"Project of Dong Banh cement factory"

“Dự án nhà máy xi măng Đồng Bành”

2.000

Civil Engineering Construction Corporation 1

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1

"Dung Quat Oil Refinery Project"

“Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất”

4.500

Vietnam Railway Corporation

Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam

Hanoi-Ho Chi Minh City high-speed railway project

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

1.500

Construction Joint Stock Company No. 3

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

Vietnamese - English Translation, Residential Area Project in Trần Hưng Đạo Ward - Thai Binh Province

Dịch Việt – Anh, Dự án khu nhà ở phường Trần Hưng Đạo – TP. Thái Bình

2.000

Gọi ngay