Giỏ hàng

Lãnh đạo HaCo

Ban lãnh đạo Công ty CP Dịch thuật -Đào tạo & Du lịch Việt Nam

GIÁM ĐỐC: BÀ LÊ THU HẰNG

Tiểu sử

 • Sinh năm 1961 tại Hà Nội
 • Địa chỉ thường trú:  25 – Ngõ 58A –  Hoàng Đạo Thành – Kim Giang – TX – Hà Nội
 • Trình độ học vấn: Trên Đại học

Diễn biến quá trình học tập

Từ năm 1981 – 1983: Là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Hà Nội) – Khoa Tiếng Anh

Năm 1984 – 1986: Thạc sỹ Trường Đại học Ngoại thương

Thành tích sự nghiệp

 • Năm 1987 – 1995: Giảng viên Khoa tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
 • Năm 1995 – 2004: Giám đốc Trung tâm Dịch thuật HACO
 • Năm 2005 – 2007: Giám đốc Công ty TNHH Dịch thuật Đào tạo và Du lịch Hà Nội
 • Năm 2008 – hiện tại: Giám đốc Công ty CP. Dịch thuật Đào tạo & Du lịch Việt Nam

PHÓ GIÁM ĐỐC: BÀ LÊ HƯƠNG THỦY

Tiểu sử

 • Sinh năm 1960 tại Hà Nội
 • Địa chỉ thường trú: 108-C1. Kim Giang – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Trình độ học vấn: Trên Đại học

Diễn biến quá trình học tập

 • Từ năm 1980 – 1982: Là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Hà Nội) – Khoa Tiếng Trung
 • Năm 1983 – 1985: Thạc sỹ Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội – nay là Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Hà Nội

Thành tích sự nghiệp

 • Năm 1986 – 2000: Giảng viên Khoa sau Đại học
 • Năm 2001 – 2005: Phó trưởng khoa Tiếng Trung
 • Năm 2005 –  2007: Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch thuật Đào tạo và Du lịch Hà Nội
 • Năm 2008 – hiện tại: Phó giám đốc Công ty CP. Dịch thuật – Đào tạo và Du lịch Hà Nội

KẾ TOÁN TRƯỞNG: BÀ NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN

Tiểu sử

 • Sinh năm 1982 tại Hà Nội
 • Địa chỉ thường trú: Số nhà 35 – Ngách 443/114 – Đường Nguyễn Trãi – Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Trình độ học vấn: Đại học

Diễn biến quá trình học tập

 • Từ năm 1999 – 2002: Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Hà Nội) – Khoa Tiếng Anh
 • Năm 2003 – 2006: Sinh viên Trường Đại học Quản trị kinh doanh

Thành tích sự nghiệp

 • Năm 2005 – 2007: Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch thuật Đào tạo và Du lịch Hà Nội
 • Năm 2008 – hiện tại: Kế toán trưởng Công ty CP. Dịch thuật – Đào tạo và Du lịch Việt Nam
Gọi ngay