Giỏ hàng

Quy trình đạt chứng nhận ISO 9001-2008

Đối với các dự án dịch thuật, thì điều đảm bảo chất lượng của dự án dịch thuật không thể không nhắc đến quy trình dịch thuật. Dịch thuật HACO có QUI TRÌNH CHUẨN ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 9001 – 2008, cam kết bảo hành chất lượng đến hết chu kỳ của sản phẩm dịch.

Gọi ngay